Mokslinė ekspedicija vėl Daunoravoje

"Sidabrės" inf.

Balandžio 13-14 d. vyko tęstinė kompleksinė Latvijos universiteto (vad. prof. dr. Janina Kursytė (ji yra taip pat ir Latvijos Respublikos seimo narė), dr. Ingus Barovskis, dr. Jolanta Stauga, Elyna Kursytė) ir Klaipėdos universiteto (dr. Ernestas Vasiliauskas) kompleksinė ekspedicija po Daunoravos apyl., kurios tikslas surinkti informaciją rengiamai knygai "Lietuvos latviai. Daunorava". Anksčiau ekspedicijos buvo organizuotos 2016-2017 m. Prie ekspedicijos prisijungė ir bendraautoriai dokt. Auksė Noreikaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, kuri tiria daunoraviškių etninės tapatybės klausimus) ir kraštietė dr. Giedrė Šukytė (Aukštaitijos nacionalinis parkas, kuri tiria tautosakininko iš Daunoravai priklausiusio kaimo Jono Trumpulio (1859-1942) surinktą tautosaką).

Buvo aplankyti daunoraviškiai (lat. dundurniekai) Jelgavoje, Joniškyje ir Daunoravos apyl. Jelgavoje aplankyta kraštietė Guna Dagda-Silė (šokių kolektyvo "Dimzens" narė), kuris supažindino su įdomiu ir vertingu šeimos archyvu apie jos protėvių gyvenimą Daunoravoje, Ukrainoje, Jelgavoje ir Rygoje. Alkiškiuose Rasma Vasiliūnienė ir Paulis Švageris supažindino su evangelikų liuteronų bažnyčioje saugomu bažnyčios archyvu, kuriame yra įrašų apie dundurniekus ir jų kilmę. Daunoravos apyl. šį kart aplankytos dvarui priklausiusios lietuvių katalikiškos buv. Sargūnų km. kapinės (čia ilsisi tautosakininkas Jonas Trumpulis), evangelikų liuteronų latvių Nartaučių kapinės, Bertaučių kaime - buv. palivarkas, kuriame apie 1910 m. įsikūrė Janio Starkaus ūkis. Vėliau jo sūnus Paulis Starkus kurį laiką vadovavo Joniškio latvių švietimo draugijai, buvo aktyvus bendruomenės narys.

Daunoravos dvaras įkurtas 1557 m., nuo 1636 m. iki 1940 m. nacionalizacijos priklausė vokiečių baronų šeimoms iš Kuršo, XVII-XVIII a. čia susidarė didelė latvių bendruomenė - didžiausia kompaktiška bendruomenė Lietuvoje. Apie Daunoravos dvarą 2017 m. buvo išleista E. Vasiliausko knyga "Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai", kuris susilaukė nemažo visuomenės susidomėjimo krašto bendruomenėje, Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje ir Vokietijoje).

Projektu susidomėjo ir jame dalyvauja Šiaulių "Aušros" muziejus, kuris prisideda tvarkant ekspedicijos metu sukauptas nuotraukas.

Ekspediciją aplankė ir Latvijos Respublikos ambasados Lietuvoje antroji sekretorė Ginta Saleniecė. Per dalykinius pietus, kuriuose dalyvavo Joniškio latvių draugijos "Avots" įkūrėja ir pirmininkė Natalija Franckaitienė, viešnios iš Latvijos ambasados ir Latvijos Respublikos Seimo, ekspedicijos dalyviai aptarė tolimesnes projekto vystymo gaires.

Ekspedicijos dalyviai su Latvijos Respublikos ambasados Lietuvoje antrąją sekretorė Ginta Saleniece (ketvirta iš kairės) Bertaučių kaime prie bendruomenės pastato, kuris yra tipinis Daunoravos krašto namų architektūros pavyzdys

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

„Sidabrė“ 2018 m. balandžio 18 d.