Atšvęstas pirmas dešimtmetis

Vida URBONIENĖ

Atsukame laiką dešimtmečiu. Rajono kultūros namų filialuose aktyvūs folkloro kolektyvai. Skamba liaudiškos dainos, prisimenami senolių eiti rateliai, pasakotos istorijos, kur ne kur girdėti ir smuiko virkavimai, dūdelės skardenimas, kanklių ir būgno aidas. O ansamblių kaip ir negirdėti. Skaistgirio filialo kultūrinių renginių organizatorė Vida Norkuvienė po vieno folkloro kolektyvo pasirodymo vadovei Birutei Dauginytei prasitarė: folkloro kolektyvų pasirodymai džiugina žiūrovą, o jei pamėginus suburti ansamblį? Dainuojančių moterų Skaistgiryje yra nemažai, o ir ansamblis yra buvęs ne vienas. Vidos išsakyta mintis Birutei tiko ir patiko. Tiek dainų yra sukurta ansambliams, kodėl jos turi būti pamirštos? Birutė, grįžusi namo, permąstė pakištą mintį – bus kas bus, burs ansamblį. Iš savo užrašų išrinko keletą ansambliui tinkamų dainų, perdainavo pati, ėmė telefono ragelį ir paskambino mokytojoms Jurgitai Baranauskienei, Editai Burbienei,užkalbino kaimynystėje gyvenančias Gražiną Kardušienę, Aliną Šutkutę, Aureliją Skrupskelienę, Kristiną Gedraitienę.

Į pirmą repeticiją atskubėjo kalbintos moterys, kartu atsivesdamos dainą mylinčias: Alina – seserį Danutę Čičinskienę, Aurelija – seserį Jolantą Sidorovą ir brolienę Aušrą Kipšienę. Kultūrinių renginių organizatorė Vida Norkuvienė prikalbino ateiti dainuoti Editą Mituzienę, Laimutę Leimontienę, Dalią Emulienę.

Džiugiai sutiko žinią apie naujai susibūrusį ansamblį Skaistgirio seniūnė Virginija Kaikarienė.

Kelios repeticijos ir Kovo 11-osios proga – debiutas. Žiūrovą pasiekė pirmosios ansamblio atliekamos dainos ,,Viešpaties lelija“ žodžiai. Ristele bėgo dienos, savaitės, mėnesiai, metai. Moterys rinkosi į repeticijas, plėtėsi atliekamų dainų repertuaras, prasidėjo koncertinės išvykos po rajoną. Dalyvauta ir A. Raudonikio dainų konkurse, viešėta kaimyninio Šiaulių rajono Žarėnų kultūros namuose. Religinių švenčių metu ansamblio moterys noriai gieda bažnyčioje. Net nepajuto, kaip prabėgo pirmas dešimtmetis. Per tą laiką dalis dainuojančių moterų dėl įvairių priežasčių paliko ansamblį. Šiandien ansamblyje dainuoja devynios moterys, skambiomis dainomis džiuginančios žiūrovus. Ansamblio repertuare net penkiasdešimt dainų , arti dešimties giesmių.

Pirmąjį savo gyvavimo dešimtmetį ansamblio dainininkės ir jų vadovė Birutė Dauginytė atšventė surengusios jubiliejinį koncertą ,,O žydėjimas tyliai dainavo...“ Pilnut pilnutėlė kultūros namų žiūrovų salė plojimais išreiškė dėkingumą kultūros namų ansambliui ir jo vadovei Birutei Dauginytei. Bendramintes jubiliates sveikino ir savo dainas dovanojo Skaistgirio miestelio moterų vokalinis ansamblis ,,Retro“, vadovaujamas Ritos Eidukienės, Joniškio kultūros centro romansų grupė ,,Ašalia“, vadovaujama Ritos Kipšaitės - Balčiūnienės, Rudiškių filialo folkloro ansamblio ,,Rudbala“ romansų grupė, vadovaujama Elenos Karnišauskienės ir Ingridos Buožiuvienės, Šiaulių rajono kultūros centro Šakynos filialo Žarėnų salės moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Sigutės Butvidienės ir Alfonso Giedros. Jubiliejinio koncerto metu ansambliui savo dainas skyrė ir ilgamečiai dainininkai Vytautas Liulys bei Donatas Norkus. Sveikinimo žodį tarė Skaistgirio seniūnė Virginija Kaikarienė, kultūrinių renginių organizatorė Vida Norkuvienė, Skaistgirio moterų draugijos,,Versmė“ moterys, bendruomenių atstovai. Literatūriniu žodžiu kreipėsi Skaistgirio marti Vidutė Petraitienė. Rita Kipšaitė – Balčiūnienė perdavė Joniškio kultūros centro direktorės Gerdos Narušaitienės padėką ansambliui ir jo vadovei Birutei Dauginytei.

Pirmo dešimtmečio moterų ansamblio ir jo vadovės triūsas įvertintas ilgais plojimas , pilna sale žiūrovų ir gėlių jūra, pražydusia dainininkių ir vadovės rankose.

Joniškio kultūros centro Skaistgirio filialo moterų vokalinis ansamblis ir jo vadovė Birutė Dauginytė po jubiliejinio koncerto,skirto pirmajam veiklos dešimtmečiui

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

„Sidabrė“ 2018 m. balandžio 21 d.