Nemeikšių miške – septynių dešimtmečių senumo šūvių aidas

Lina RUDNICKIENĖ

Saugumas 1948-ųjų balandį–gegužį iš agento, slapyvardžiu „Petrovič“, taip pat informatorių „Makarevičius“, „Maironis“, „Budris“ gavo duomenų, kad miške, Latvijos teritorijoje, slapstosi Lietuvos laisvės armijos būrys „Jūra“, vadovaujamas Stasio Bungos, pravarde Jūra, o skyriaus, vadovaujamo Benedikto Povilaičio, „Voverio“ partizanų rinktinės 2-ojo padalinio partizanai, nuolat apsilanko Nemeikšių, Satkūnų miškuose, taip pat Girdžiūnų, Medikuičių, Drąsutaičių ir Nemeikšių kaimuose. Agentai saugumiečiams perdavė šiuose kaimuose gyvenančių asmenų, remiančių partizanus, pavardes ir jų partizanų takus, vedančius link jų namų.

Dekanas E. Semaška šventina Nemeikšių miške pastatytą atminimo ženklą žuvusiems partizanams J. Čagui ir J. Guščiui

„Sidabrė“ 2018 m. gegužės 9 d.