Santuokos kelias deimantais žiba

Vida URBONIENĖ

- Matai koks šiemet pavasaris ankstyvas. Jau ir sodai nužydėję, nors Sekminės tik prieš savaitę atšvęstos. O prieš šešias dešimtis metų buvo viskas kitaip. Meni, Sekminių išvakarės buvo, kai pėsčiomis ėjome devynis kilometrus į Juodeikių bažnytėlę? Šaltokas pavasaris buvo. Dar tik medžiai pumpurus skleidė, o apie sodų žydėjimą tik pasvajot galėjome. Šešiasdešimt metų, o kaip viskas pasikeitė... Gamta ir ta kažkur skuba, – ryte pakilęs iš patalo kalbina žmoną Algirdas Veikalas.

Algirdas ir Anastazija Veikalai prie savo rankomis sodintų liepų stabtelėjo laimingi kaip ir anuomet, kai jaunučiai prisiekė vienas kitam ir laimėje, ir nelaimėje būti kartu. Prisiekė ir savo pažadą vykdo jau šešiasdešimt metų

„Sidabrė“ 2018 m. gegužės 26 d.