Daunoravos dvarui nušvito autentiško atgimimo galimybė

Lina RUDNICKIENĖ

Praėjusią savaitę viešėje Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, Šiaulių skyriaus vadovas Rytis Budrys, Irena Čeputienė, kurie rajono Tarybos nariams pristatė Daunoravos dvaro autentiško vystymo galimybių studiją, kurios autorius Mindaugas Kubilius.

Pasak Kultūros paveldo departamento direktorės D.Varnaitės, šiuo metu Lietuvoje yra atgimusių apie 150 dvarų sodybų. Būtent nykstantys dvarai,mūsų paveldas, praeitis ir dabartis, yra neatsinaujinantis išteklius – ką pavyks išsaugoti, tą ir turėsime. Antraip istorija praranda vertę ir sunyksta.

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė Daunoravos dvarą pavadino aukso gabalu – taip savotiškai žadindama savimeilę išsaugoti ir atkurti autentišką unikalų objektą, kuris galėtų duoti ir puikios komercinės naudos

„Sidabrė“ 2018 m. birželio 13 d.