Tas, kuriam pavesta Kriukuose pastatyti šventovę

Lina RUDNICKIENĖ

Už svarų indėlį į Lietuvos valstybės gerovės kūrimą sidabro ženkleliu „Atkurtai Lietuvai – 100“ apdovanotas Kriukų šv. Lauryno parapijos kunigas Vaidas Mikalčius.

– Sutrikau. Net nežinau, už ką man toks įvertinimas, toks apdovanojimas… Atrodo, nieko ypatingo nesu nuveikęs… – gūžčioja pečiais 41-erių parapijos ganytojas, jau plačiai ne tik tikinčiųjų, bet ir pasauliečių gyvenime žinomas kaip kunigas-statybininkas, net baldų projektuotojas ir gamintojas, senų automobilių restauratorius, eilių ir dainų kūrėjas, skulptorius ir net tapytojas. Kriukų parapijos tikintieji į naują savo sielovadą deda labai dideles viltis – niekas kitas, tik kunigas Vaidas pastatysiąs naują miestelio šventovę. Žmonės tarpusavyje šnibždasi, kad jis būtent tai intencijai ir atkeltas į Kriukus… Vadinasi, apdovanojimas avansu.

Kriukų šv. Lauryno parapijos kunigo Vaido Mikalčiaus dienotvarkės meditacija: arba meldžiasi, arba kuria. Po sena obelimi kunigo-restauratoriaus rankų kantriai laukia daugiau kaip trijų dešimtmečių senumo automobilis „Audi“

„Sidabrė“ 2018 m. birželio 23 d.