Socialinės paslaugos tapo politikų rietenų objektu

Lina RUDNICKIENĖ

Praėjusių metų pabaigoje rajono Tarybos narys Eugenijus Butkus, raštu kreipdamasis į rajono merą, Tarybos narius ir kontrolierę Almą Žukauskytę, metė rimtus viešus kaltinimus – Savivaldybė, nesilaikydama įstatymų, viešas socialines paslaugas be jokio konkurso ir konkurencijos atidavė VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui. Pasak E. Butkaus, šias paslaugas turi teikti arba savivaldybės įsteigta viešoji įstaiga, arba konkurso būdu parinktas tiekėjas. O VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro, E. Butkaus žodžiais, negalima laikyti savivaldybės įstaiga, kai turima tik beveik 17 proc. dalininko teisių.

Reaguojant į šį pareiškimą, VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro finansavimo klausimą ėmė nagrinėti Kontrolės komitetas. Praėjusią savaitę rajono tarybos posėdžio metu Kontrolės komiteto pirmininkas Alfonsas Lidžius pateikė neeilinio komiteto posėdžio išvadą ir E. Butkaus pareiškimo pagrįstumą paneigė. Tačiau Kontrolės ir audito tarnybos išvadoje, pateiktoje pačiam E. Butkui, konstatuota, kad šis tarybos narys irgi teisus.

Plačiau: "Sidabrė" vasario 20 d.