Šventė sielai

Aušra LUKŠAITĖ–LAPINSKIENĖ

Joniškio literatų klubas ,,Audruvė“, turintis turtingą istoriją ir savitas tradicijas, kasmet miesto dienos šventės renginių programą papildo literatūros popiete, kurioje dalyvauja ne tik rajono literatai, bet ir poetinio žodžio gerbėjai iš kitų miestų.

Šių metų literatūros popietei audruviečiai pasikvietė gerai Lietuvoje žinomą aktorių ir režisierių Algirdą Latėną. Jis pristatė programą „Svietiškos giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius Širvys“. Algirdo Latėno poetinėje kompozicijoje darniai susiliejo dviejų lyrikų kūryba – šmaikščios, aukštaičių tarme skaitomos Antano Strazdelio eilės ir vieno talentingiausių pokario rašytojų Pauliaus Širvio eilėraščiai. Lietuvių literatūros klasika tapusi šių dainių kūryba šiandien yra tarsi atsvara kasdienybę užliejusiai paviršutiniškai kultūrai.

Antanas Strazdas, savo poetika atradęs subtilią ribą tarp sena ir nauja, tapo liaudies poeto pavyzdžiu. Keliaudamas per gyvenimą su liaudies daina, jis kartu brandino ir savąją dainą. Poeto kūrybos tyrinėtojas J. Girdzijauskas teigė, kad „Strazdo eilėraštis – tarsi įskiepyta laukinė obelis. Kaip iš tokios obels išauga sukultūrintas vaismedis, taip iš liaudies dainos, įskiepytos nauja poetine idėja, sukuriamas originalus eilėraštis. Taigi Strazdas – talentingas sodininkas.“

Paulius Širvys – bene talentingiausias pokario lietuvių rašytojas, žavintis melodingais, ritmiškais, išgrynintos minties eilėraščiais, kurių dauguma virto dainomis. Kaip savo metu A. Strazdas, taip ir P. Širvys, atsigręždamas į poetinį praeities lobyną, permąstydamas, išjausdamas jį savo siela, grąžino jam savitumą ir gylį.

Šiuos poetus programai A. Latėnas pasirinko neatsitiktinai: jis pats, kaip ir A. Strazdas bei P. Širvys, yra kilęs iš Rytų Lietuvos, Dusetų. Tad jam labai artima pasirinktų poetų kūryba, be to, pats puikiai moka gimtąją tarmę. Pristatydamas savo programą A. Latėnas kalbėjo: „Jaučiu, kad žmonės išsiilgę žodžio. Internetas, televizija, ta vaizdo pirmenybė šiuolaikiniame pasaulyje jau ima veikti žmogų priešingai. Nepriklausau tai mokyklai, kur tekstas yra tiesiog perskaitomas ir išmokstamas mintinai, man norisi per tekstą – šiuo atveju per Strazdelio, P.Širvio kūrybą – dar ir režisūriškai perteikti šiems laikams, šiems žmonėms tai, ką noriu pasakyti, noriu šia poezijos kalba kalbėti su visais – ir jaunais, ir vyresnio amžiaus žmonėmis.“ Aktorius taip pat paminėjo, kad „Svietiškos giesmės Lietuvai“ savo kelionę pradėjo Valdovų rūmuose. Žinant abiejų poetų gyvenimo ypatumus, tai gali pasirodyti keista, tačiau tokiu būdu tarsi parodytas šių klasikų poezijos reikšmingumas bei unikalumas.

Po poetinės programos ,,Audruvės“ literatams Angelei ir Vytautui Antanaičiams įteikta Viensparnio angelo nominacija. Ši nominacija A. ir V. Antanaičiams skirta už aktyvią veiklą literatų klube, klubo veiklų sklaidą, bendradarbiavimo su literatūros kūrėjais palaikymą, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, Joniškio Garbės pilietės Onutės Mikalauskienės-Kubiliūtės atminimo įamžinimą.

Literatūrinę popietę baigė literatų kūrybos skaitymai. Savo poetiniu žodžiu dalijosi Šiaulių rajono literatai bei bendraminčiai iš Skuodo. Šio klubo vadovė Dalia Zabitienė pristatė skuodiškių klubą, supažindino su jo istorija, klubo nariai skaitė savo kūrybą. D. Zabitienė pasidžiaugė gražiu joniškiečių renginiu ir išsakė viltį, kad abu klubai ką tik užsimezgusią draugystę puoselės ir stiprins ne vienerius metus.

"Audruvės“ literatų klubo poetinė popietė – šventė sielai, ją parėmė ir Joniškio rajono savivaldybė.

Svečiuose pas Joniškio literatūrinio žodžio mylėtojus – Lietuvoje žinomas aktorius ir režisierius Algirdas Latėnas

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

„Sidabrė“ 2018 m. liepos 4 d.