Lietuvą kėlė ir žagariečiai

"Sidabrės" inf.

1988 m. birželio 3 d. Vilniaus Mokslų Akademijos konferencijų salėje gimė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Netrukus po to - jau birželio 13 d. - pasirodė pirmasis „Sąjūdžio žinių“ leidinio numeris, kuris kaip viesulas apskriejo visą Lietuvą. Tarp jų – ir Žagarę.

Sąjūdžio fenomenas buvo tas, kad tuomet daug žmonių suvokė, jog jie turi TAI DABAR padaryti, kad nebegalima slapstytis už kitų nugaros, nes niekas kitas už tave TO nepadarys. Netikėtai atsiskleidę tų dienų gražieji mūsų bruožai - geranoriškumas, mandagumas, draugiškumas, iniciatyvumas, nesavanaudiškumas, aukojimasis, atsakingumas, pagaliau - po daugybės nelaisvės metų atėjęs suvokimas, kad tavo balsas, tavo atėjimas į mitingą, tavo parašas kažką lemia, keičia istoriją - visa tai ir sukūrė ypatingą tų dienų Lietuvos aurą, kurią galime vadinti ir Atgimimu, ir stebuklu.

Sąjūdžio 30-mečio proga norisi priminti, kad ne tik dažnai minimi Sąjūdžio lyderiai kėlė Lietuvą, bet ir visa komanda, eiliniai Lietuvos žmonės įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose. Lietuvą kėlė ir persitvarkymo sąjūdžio aktyvistai Žagarėje. Apie tai išsamiai savo kraštotyriniame darbe nušviečia Žagarės gimnazijos mokiniai Elvina Mikalauskaitė ir Justas Pamparas (mokytoja Alma Kančelskienė), tą pakilią Sjūdžio laikų dvasią paskleidę ir Vyšnių festivalio metu surengtoje konferencijoje.

Joniškio Garbės pilietei, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Žagarėje pradininkei, mokytojai Romualdai Vaitkienei Seimo narys Vitalijus Gailius įteikė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ženklelį ir padėkojo už didelį, svarų indėlį kuriant Sąjūdžio iniciatyvinę grupę Žagarėje

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

„Sidabrė“ 2018 m. liepos 18 d.