Lietuvis nuo Didžiojo kanjono

Lina RUDNICKIENĖ

Kraštietis Zenonas Misius, gimęs ir užaugęs už Šarkių kaimo bvusiame vienkiemyje, kuriame šiandien likę tik du ąžuolai, savo gyvenimą dalina į tris lygias dalis: 20 metų Joniškyje, 20 metų Vilniuje ir šiemet jau lygiai 20 metų Arizonos valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jau šešerius metus Zenonas vadovauja JAV lietuvių bendruomenės Arizonos apylinkei, vienijančiai apie 200 tautiečių, priiminėja ir per Ameriką, aprodydamas gražiausias jos vietas, lydi įvairius ansamblius ir pop žvagždes, atvykusias su koncertais iš Lietuvos.

Beveik kasmet į tėvynę grįžtantis Zenonas 5-6 savaites lanko gimtas vietas, gimines, draugus, stebi gyvenimo Lietuvoje pasikeitimus. Nieko čia nepadarysi – gimtinės trauka stipriausia. Kelionės į Lietuvą metu Z. Misius išvengia ir Arizonos valstiją tokiu metu kamuojamos kaitros, siekiančios 45-50 laipsnių. Viešnagei einant į pabaigą, paklaustas, ar nežada grįžti, dvigubą pilietybę turintis vyras atsakė gyvenime nesivadovaujantis kategoriškumu, todėl niekada nesako: „Niekada“.

Zenonas Misius, atostogų grįžęs iš JAV, mėgaujasi nuolat besikeičiančio ir gražėjančio Joniškio vaizdais

„Sidabrė“ 2018 m. liepos 21 d.