Lietuvos šimtmetis rajone kol kas nebus įamžintas

„Sidabrės“ inf.

Lietuva, jos regionai ir rajonai varžėsi, kas išmoningiau pasitiks atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį. Kaip šią iškilią datą įamžinti mūsų rajone, buvo paskelbtas net konkursas, idėjai įgyvendinti numatytas net 10 tūkst. eurų biudžetas.

Deja. Posėdžiavusi Kultūros ir meno taryba neatrinko nė vieno geriausio projekto. Nes joniškiečiai pasirodė pasyvūs – komisija sulaukė tik vienintelės paraiškos. Sporto klubas „Krepšinio legendos“ siūlė prie Livonijos gatvės 3-uoju numeriu pažymėto namo, kuriame veikia Krepšinio muziejus, pakabinti 3–3,5 metro skersmens trispalvės spalvų krepšinio kamuolį su svarbiausių Lietuvos krepšinio pergalių įrašais. Tokiam kamuoliui pagaminti ir pritvirtinti būtų prireikę 6500 eurų.

Konkurse galėjo dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, visuomeninės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys. Dalyvių skaičius nebuvo ribojamas. Kiekvienas konkurso dalyvis galėjo pateikti vieną idėją, tačiau viso konkurso metu sulaukta tik vienos paraiškos, todėl kultūros ir meno tarybos sprendimu lėšos pateiktai idėjai nebus skiriamos ir konkurso laureatas neišrinktas.

Kultūros ir meno tarybos narys Dainius Vyšniauskas įsitikinęs, kad reikėtų keisti šių metų gegužės mėnesį pagal Rajono plėtros komiteto pasiūlymus parengtus ir rajono taryboje patvirtintus konkurso nuostatus, juose numatyti pakartotinį paraiškų priėmimą, kad žmonės teiktų savo idėjas ir nebijotų įgyvendinti savo sumanymų. Anot D. Vyšniausko, šie metai Lietuvos valstybei yra ypatingi, todėl neturėtume atsisakyti idėjos įamžinimo konkurso, o stengtis jį įgyvendinti, skatinti visuomenę teikti pasiūlymus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui įamžinti. Kultūros ir meno tarybos narys D. Vyšniauskas siūlė pratęsti terminą paraiškų priėmimui iki dviejų mėnesių, o po to svarstyti konkurso metu pateiktas paraiškas, jeigu tokių atsirastų. ,,Subrandinti idėją, ją aprašyti ir pateikti 30 dienų terminas yra labai trumpas. Reikėtų bent dviejų mėnesių“, - kalbėjo D. Vyšniauskas.

Kultūros ir meno tarybai vadovaujanti Edita Rudienė įsitikinusi – jeigu šiemet bus pakeisti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio įamžinimo Joniškio mieste konkurso nuostatai, tai būtų galima antrą kartą skelbti konkursą, paraiškų priėmimui numatyti dviejų mėnesių terminą ir šiemet nustatyti tik konkurso laureatą, o projektą įgyvendinti kitais metais, numatant 2019 metų savivaldybės biudžeto projekte lėšas idėjai įgyvendinti.

Anot Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Erikos Šivickaitės, kuri dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto (paraiškos teikėjas yra Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausias specialistas) posėdyje nedalyvavo ir nusišalino nuo svarstomo klausimo, jeigu konkurse dalyvavo tik vienas pareiškėjas ir konkurso metu pateiktai idėjai nebuvo pritarta, tuomet nereikėtų skubinti įvykių keičiant nuostatus, vėl iš naujo skelbti konkursą ir šiemet neįgyvendinti atrinktos idėjos projekto, jei būtų išrinktas konkurso laureatas. ,,Jei lėšos buvo numatytos kultūrai, tai jos arba bent dalis lėšų galėtų ir likti kultūrai, žinoma, rajono Tarybai pritarus. Rajone veikia daug meno kolektyvų ir jie turi nemažai poreikių, į kuriuos dažnai atsižvelgti yra sudėtinga dėl lėšų trūkumo. Tai būtų papildomos lėšos mūsų rajono kultūrai. O Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio įamžinimo Joniškio mieste idėjos konkursas galėtų būti skelbiamas kitąmet, jeigu būtų poreikis ir, žinoma, didesnis finansavimas,“ – sakė specialistė.

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

„Sidabrė“ 2018 m. liepos 21 d.