104-erių senolis niekada neprarado optimizmo

Loreta RIPSKYTĖ

Joniškiečiui Kaziui Kazimieraičiui, tarnavusiam tarpukario Lietuvos kariuomenėje ir kovojusiam fronto linijose sovietinėje armijoje, rugpjūčio 18 dieną sukako 104 metai. Pirmadienį Joniškio parapijos senelių namuose „Santara“ gyvenantį ilgaamžį sveikino pagyvenusių žmonių asociacijos, savivaldybės atstovai. Ilgaamžis iki šiol išlikęs žvalus, tvarkingas, optimistas ir labai domisi, kas dedasi pasaulyje.

Sukaktuvininką Kazį Kazimieraitį (dešinėje) sveikino jo kolegos karo veteranai Vaclovas Nemunis ir Vaclovas Norkevičius

Plačiau "Sidabrė" rugpjūčio 22 d.