Kur tas jaunystės medis nuostabus? Jankūnuose!

Lina RUDNICKIENĖ

Juozas Popovas, jau daug metų gyvenantis Bubiuose (Šiaulių r.), kasmet po kelis kartus grįžta į gimtąjį Joniškio rajoną, kur Juodžių kaime pats gimė 1935 metais. Grįžta aplankyti tėvų kapus, gimines, susitikti su jaunystės laikų bendradarbiais. Šią vasarą, atvykęs į Jankūnus, Juozas Popovas užsuko Janinos Saulienės, kaimo bendruomenės pirmininkės, kiemą. Apsikabino kaip artimiausi giminės. O kaipgi – svečias gerai pažinojo Janinos tėvus, darbščius, gerus kaimo žmones. Paprašė kaimo bendruomenės salės, paprašė suolų ir stalų maždaug trims dešimtims žmonių – į susitikimą sukvietė 1960–1965- metais kartu dirbusius žmones. Kaimo bendruomenė svetingai atrakino salės duris.

Susitikimas Jankūnuose. Priekyje, ant kėdės – 1960-1965 metais buvęs ūkio vadovas Juozas Popovas buvusių bendradarbių apsuptyje

Plačiau "Sidabrė" rugsėjo 15 d.