Moterų asociacija mini veiklos jubiliejų

Lina RUDNICKIENĖ

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Joniškyje aktyviai ėmė reikštis moterys, įsitikinusios, kad jų pastangos visuomenei gali duoti puikių vaisių. Tuo metu veikė Joniškio moterų draugija, vadovaujama Birutės Žilinskienės, Paramos šeimai centras, vadovaujamas Dalios Petraitienės, Katalikių moterų draugija, vadovaujama Marytės Navikienės, Gausių šeimų bendrija su Rita Nenartavičiene priešakyje, Socialdemokračių moterų klubas, Gyventojų patarėjų klubas su vadove Stase Tamulione... Visos šios moterų įkurtos bendrijos, klubai, draugijos turėjo vieną tikslą – kurti, padėti, šviesti. Prieš 15 metų visos šios gausios moterų organizacijos suvienijo jėgas vienoje organizacijoje – Moterų asociacijoje, kuri praėjusį penktadienį atšventė 15-kos metų veiklos jubiliejų.

Trys moterų asociacijos vadovės – Birutė Žilinskienė, Danutė Grunskienė ir Vilma Bartašienė, kurioms gimtadieniio proga teko priimti sveikinimus ir garbingus apdovanojimus

Plačiau "Sidabrė" spalio 3 d.