Akcija: sustabdyti pravažiuojantį traukinį

Lina RUDNICKIENĖ

Šeštadienis. 12.48 val. pro Joniškio geležinkelio stotį su dundesiu sulėtinęs greitį pravažiuoja tarptautinis keleivinis traukinys Ryga – Kijevas. Keliolika žmonių su lagaminais stovi perone ir, nustebusiais žvilgsniais jį lydėdami, bergždžiai mojuodami bando traukinį sustabdyti. Bet mašinistas tik nuspaudžia garso signalą – taip tarsi pasveikina ir... atsisveikina su laukiančiais joniškiečiais – vagonai paskui garvežį nuskuba Šiaulių link.

Grupė aktyvių joniškiečių dar kartą taikia akcija bando atkreipti valdžios dėmesį į provincijos miesto žmonių lūkesčius – galimybę keliauti traukiniu

Plačiau: "Sidabrė" spalio 17 d.