Skaistgirio pašonėje – biodujų jėgainė

Lina RUDNICKIENĖ

Prieš trejetą metų, 2016-aisiais, UAB „Šiaurės vilkas“ įmonių grupę papildė dar viena uždara akcinė bendrovė „Biometana“. Būtent tuo metu subrendo planas Skaistgiryje, prie karvidžių komplekso statyti biodujų jėgainę. Tais pačiais metais ir pradėta atranka dėl poveikio aplinkai ir galimybių statyti tokį objektą. Būtent Taučiūnų kaime, šalia Skaistgirio miestelio dar šių metų pabaigoje ketinama pradėti veiklą ir pademonstruoti, kad šilumą ir elektros energiją galima pagaminti ne tik iš akmens anglies, naftos, medžio drožlių, durpių briketų, vėjo ir saulės, bet šiais energijos šaltiniais galima apsirūpinti iš mėšlo ir srutų, net išrūgų. Tad į būsimą biodujų jėgainę elelktrai ir šilumai gaminti bus vežamas Žagarės pieninėje atliekamos išrūgos, iš Alsių paukštyno – paukščių mėšlas. Biodujų gamybai bus naudojamos ir Skaistgirio karvidėse susikaupiančios srutos bei mįšlas su šiaudais.

UAB "Biometana" direktoriui Aušriui Grybei šie metai bus darbingos įtampos metai

Plačiau: "Sidabrė" kovo 6 d.