Meilė ir darbui, ir mokiniams

Lina RUDNICKIENĖ

Jurgita Matulienė, Mato Slančiausko progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, nuo pat mažų dienų žinojo tik tiek, kad taps mokytoja. Per 34-erius darbo pagal specialybę metus ji tuo savo pasirinkimu nė karto nesudvejojo. Apie 160 vaikų – tiek ji per savo darbinę karjerą uždegė žingeidumu, gyvenimo džiaugsmu ir nepaliaujamu noru siekti daugiau. Kad visa tai darė teisingai ir nuoširdžiai, liudija ir toks paprastas ir žmogiškas kokybės ženklas – buvę jos mokiniai į tą pačią klasę, tai pačiai Jurgitai patiki auklėti ir mokyti jau savo atžalas.

Didžiausias mokytojo pasiekimas, anot J. Matulienės, yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. balandžio 3 d.