Dešimtmečiai – kaip paukščiai

Lina RUDNICKIENĖ

Joniškio ligoninės kolektyvas – kaip viena didelė šeima. Kai kuriuos sieja bendra gimtinė, kai kuriuos – jaunų dienų prisiminimai dalyvaujant ligoninės meno saviveikloje, o kai kurių darbuotojų asmenininiai draugiški ryšiai taip tarpusavyje persipynę, kad darbo kolegos yra tapę tokie pat brangūs, kaip artimiausi giminaičiai. Tokius glaudžius tarpusavio ryšius liudija ne tušti žodžiai, o realūs įvykiai. Štai ligoninės Ūkio skyriaus vedėja Irena Liepienė, kai 1975-aisiais susiruošė atšokti vestuves, į pamergių pulką pasikvietė savo kraštietę ir bendradarbę Vandą, 1974-aisiais į Joniškio ligoninę atvykusią dirbti irgi iš Panevėžio. O štai personalo inspektorę Jūratę Pečiukienę irgi sieja daugiau nei draugiški ryšiai su ta pačia Genute Liepiene, kuri yra tapusi net Jūratės dukrų krikšto mama…

Paskutinis balandis darbe (iš kairės) A. Šlapokienei, G. Liepienei, B. Ratkienei ir J. Pečiukienei. Šalia – ligoninės vyr. gydytojas Edmundas Baltakis

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. balandžio 13 d.