Kryžių Lietuvos tradicija tęsiasi

Lina RUDNICKIENĖ

Senasis Drąsutaičių kaimo kryžius, į kaimo kryžkelę kaimo žmonių rūpesčių, finansais ir pastangomis sugrįžęs iškart su atkurta Lietuvos nepriklausomybe, per tuos tris dešimtmečius pailso, sulinko, sunyko, sudūlėjo… Kol vieną dieną sukniubo ir jau pakelti nebebuvo ką. Kaimo žmonės jį bandė kelti, nepavyko, visas sutręšusias atplaišas surinko ir išvežė … netoliese, į iš rajono žemėlapio išnykusio Girminių kaimo kapelius. Pavargėlį paguldė garbingoje vietoje – šalia kitų jau atitarnavusių kryžių ir kryželių.

Drąsutaičių kaimas vasarą pasitinka su atnaujintu kryžiumi, kurio pašventinimą stebėjo suvažiavę kraštiečiai

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. birželio 5 d.