Daugiašakis ūkis mažiau priklauso nuo gamtos kaprizų

Janina ŠAPARNIENĖ

Kuisiečio Raimondo Kamantausko ūkio profilį pernai pakoregavo afrikinis kiaulių maras: dėl užkrato grėsmės ūkininkas išskerdė ne tik augintas penimas, bet ir paršavedes kiaules. Šį pavasarį kriuksių vietą tvarte užėmė padidėjęs paukščių pulkas. Ūkininkas juokauja, kad neužtektų vienos rankos pirštų suskaičiuoti, ką augina. Įvairiašakis ūkis R. Kamantauskui leidžia lengviau įveikti nepalankias gamtos sąlygas.

Raimondas Kamantauskas paukščius augina natūraliomis sąlygomis

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. birželio 8 d.