Kaimų istorijos atgijo prisiminimuose

"Sidabrės" inf.

Tradicinėje Lieporų kaimo kraštiečių šventėje "Mes – vieno žiedo žiedlapiai" prisimintos jau išnykusių apylinkių sodžių istorijos. Renginyje, vykusiame prieš pat Jonines, pasveikinti ir varduvininkai.

Kas antrus metus vykstantį kraštiečių sambūrį pradėjo Lieporų vaikai ir jaunimas, vadovaujami kultūrinių renginių organizatorės, kaimo seniūnaitės Raimondos Žarienės – šoko, dainavo. Dramos būrelio jaunieji vaidintojai (vadovė Violeta Navickienė) parodė tris miniatiūras iš kaimo gyvenimo – apie žmogiškasias vertybes, tarpusavio ryšio svarbą.

Jau trečią kartą šventės dalyviai rašosi specialioje registracijos knygoje – tokią idėją lieporiečiams prieš eilę metų pasiūlė Kriukų seniūnė Audronė Impolienė

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. birželio 26 d.