„Sidabrės“ nuotr.

Gegužės 7 d. „Sidabrės“ numeryje:

--- „Bet buvo gerai. Nė kiek nesigailiu“, – būtent taip, žvelgdama į savo preitį, kurioje jei ne kasmet, tai pramečiui, kas trys metai gimstantys ir augantys septyni vaikai, pareikalavę savo duoklės, rūpesčio, meilės ir dėmesio, kalba Alsių kaimo gyventoja, 70-metė Dalia Dubro. Išvaizdi, jaunatviškai atrodanti moteris gali girtis genais, nes tekusi nelengva dalia nepaliko daugiau pėdsakų nei pas mažiau vargo mačiusias. O prieš kelias savaites Dalią Dubro pasiekė laiškas iš LR Prezidentūros, kuriame moteris pakviesta į Motinos dienos iškilmes pas JE Lietuvos Prezidentą. Dalia iš jaudulio sudvejojo. Tačiau vyresnysis sūnus Darius perkalbėjo – tokia proga pasitaiko pirmą ir turbūt vienintelį kartą gyvenime. „Tai ar važiuotum?“ – susimąstė tada mama. „Tai aišku“, – nedvejojo Darius. Kartu vykti ir mamai draugiją palaikyti pasisiūlė ir trečiasis sūnus Tadas. Šeštadienį LR Prezidentas Gitanas Nausėda Dalią Dubro, užauginusią ir į gyvenimą sėkmingais ir dorais žmonėmis išleidusią septynis vaikus – penkis sūnus ir dvi dukras, apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

--- 31-erių Stanislovas Ragauskas. Turbūt tai vienas žinomiausių rajono barmenų, kiekvieną svečią „Medžiotojo užeigoje“ ar kavinėje „Forrest“ jau septyneri metai sutinkantis kaip seniai matytą bičiulį ar giminaitį. Net pirmą kartą sutikti žmonės, ypač užsieniečiai, atsisveikindami jam ištiesia ranką kaip kokiam verslininkui po sėkmingo sandorio – dėkoja ne tik už patarimus renkantis patiekalą, kuris nenuvylė, bet ir už Stanislovo humoru praskaidrintą dieną. Sako, niekur kitur tokio barmeno dar nebuvo sutikę. Kiti svečiai, jau gerai Stanislovą pažįstantys ir žinantys, ko iš jo tikėtis, kviečia sėstis prie jų stalo, pabendrauti – nori parodyti nuotraukas iš kelionių, pasipasakoja apie savo verslus, šeimas, užrašo adresus ir kviečia apsilankyti... Kiti net po darbo namo paveža.

--- Rytoj, gegužės 7-ąją, švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šiemet minime 120-ąsias lietuviškos spaudos atgavimo metines. Apie šios datos reikšmę bei aktualumą kalbamės su pedagoge Vilma Kumpikevičiūte, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininke. Ji savo mokinius ryt pakvies į pamoką ateiti su mėgstama knyga. Mokytoja pabrėžia, jog esame knygnešių tauta ir tuo turime didžiuotis, ugdyti savo vaikams skaitymo įgūdžius, branginti gimtąją kalbą ir laisvą žodį.

Plačiau bei kitos rajono naujienosantradienio laikraštyje.