Į žemę ateina gaivus, Ežeikiuose pašauktas pavasaris

„Sidabrės“ nuotr.

Balandžio 27 d. „Sidabrės“ numeryje:

--- Per Gandrines pašaukę pavasarį, jį sutinkame balandžio 23-ąją, kai Šv. Jurgis atrakina ne tik žemę, bet ir mūsų sielas. Kad šventas Jurgis išties atrakino duris į pavasarį, pulkas Joniškio trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio tobulėjimo fakulteto klausytojų įsitikino suvažiavę, suėję į Ežeikių kaimą, kurio pakelėje rymo pats Šv. Jurgis, teisingiau jo garbei skirta skulptūra, išdrožta prieš beveik 13 metų iš kaimo Ežiukų gatvės kelkraštyje augusio ir pjūklų paguldyto ąžuolo (2009 m. birželio 11 d. sukurta ir pastatyta Joniškio žemės ūkio mokykloje vykusio medžio drožėjų plenero metu). Kaime esama dar ir dviejų karvučių, ir svetingų gaspadorių – to paties Dvasinio tobulėjimo fakulteto narių D. Žigulienės ir St. Grunskio. Norit tikėkit, norit ne, bet nuo skambių Žvelgaičių kaimo kapelos muzikantų melodijų, folklorinį atspalvį įgavusios šventės ėmė niaukstytis pavasarinis dangus, tačiau iškentėjo, kol žmonės visas sumanytas apeigas atliko.

--- Pavasaris – atsinaujinimo ir naujų veiklų metas, tačiau ši mintis visiškai netinka 76-erių joniškietei Reginai Bernatavičienei, nes dėl aktyvaus moters būdo jos gyvenimą galima vadinti nuolatiniu pavasariu. Besimokydama mokykloje, ji susižavėjo šokiais, vėliau dainomis ir galų gale – gitaros pamokomis. Aktyvi senjorė dešimtmetį lankė šokių repeticijas vienoje iš Joniškio miesto šokių studijų ir kaip pati sako, ne šiaip sau sukiodavosi salėje, o liedavo prakaitą ruošdamasi respublikinėms ir tarptautinėms linijinių šokių varžyboms. Moteris šoko tol, kol Lietuvoje nebeliko su kuo varžytis – jos amžiaus grupės šokėjų mūsų šalyje nėra. Tada ėmėsi mokytis groti gitara ir šiandien ji didžiuojasi vyriausios Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokinės statusu.

--- Iki 2024 metų visi greitosios medicinos pagalbos skyrių vairuotojai, ketinantys įstaigoje darbą tęsti, turi įgyti paramediko išsilavinimą. Į mokslus, trunkančius 2420 valandų, iš devynių Joniškio greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojų kibo tik vienintelis 44-erių Kęstutis Ramonas. Tai žmogus, kuris ir į greitosios medicininės pagalbos stotį atėjo dirbti ir užėmė laisvą vairuotojo etatą vos tik pradėjęs mokytis naujos profesijos – praėjusių metų spalį.

Plačiau bei kitos rajono naujienos trečiadienio laikraštyje.