Ligonių išganymas – jų pačių namuose

„Sidabrės“ nuotr.

Spalio 18 d. „Sidabrės“ numeryje:

--- Jau antri metai VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre, pirmajame aukšte esančiame 110 kabinete, įsikūrusi ASPN komanda, o klausimai – kas ji tokia, kokias funkcijas atlieka, kaip pas ją patekti – visuomenėje vis dar aktualūs. Nors šios ASPN komandos populiarumas per metus išaugo dvigubai, o jos paslaugomis rajone naudojasi jau apie 400 rajono gyventojų. Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Lina Martinaitienė šį paslaptingą keturių didžiųjų raidžių trumpinį dar labiau sutrumpina – iki SPN ir čia pat jį iššifruoja: „Tai mūsų įstaigos medicinos personalo teikiamos slaugos paslaugos namuose“.

--- Sekmadienį Naujosios Žagarės šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia tapo ypatingos šventės vieta – parapijos klebono Andriaus Valčiuko iniciatyva pirmą kartą joje vyko Derliaus diena, per kurią padėkota vietos ūkininkams, prisidedantiems prie įvairių darbų, paremiantiems, talkinantiems ne tik parapijai, bet ir seniūnijai, regioniniam parkui, kultūros centrui. Gražūs žodžiai ir padėkos raštai žemdirbiams keliavo iš Seimo nario Liudo Jonaičio, Ūkininkų sąjungos Joniškio skyriaus pirmininkės Lilijos Šermukšnienės, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos vadovo Mindaugo Balčiūno, seniūno Sauliaus Kužmarskio, kultūros centro direktorės Aistės Tuminaitės–Orlauskės ir renginio sumanytojo klebono rankų, susirinkusius sveikino meras Vitalijus Gailius ir vicemerė Vaida Aleknavičienė.

--- Spalio 14–15 dienomis Lietuvoje vykusioje 33-iojoje „Maisto banko akcijoje“ dalyvavo 334 stokojančius globojančios nevyriausybinės organizacijos, tarp jų – Joniškio neįgaliųjų draugija, Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ Domeikių kaimo „Tėvo namų“ sodybos atstovai bei jau ne pirmą sykį Joniškio rajone prie renkančiųjų paramą prisijungęs kaimyninio Pakruojo rajono Žeimelio bendruomenės centras. Šįkart gyventojai Joniškyje aukojo mažiau. Kaip pastebėjo organizacijų vadovai, pačių pirkėjų srautas kai kuriose parduotuvėse buvo mažesnis nei įprastai, be to, įtakos greičiausiai turėjo gerokai išaugusios maisto ir kitų prekių kainos. Tačiau būta ir netikėtų, malonių siurprizų.

Plačiau bei kitos rajono naujienos antradienio laikraštyje.