Gegužės 10 d. „Sidabrės“ numeryje:

--- Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda už ypatingus gebėjimus ir išskirtinius nuopelnus Lietuvai ir jos kariuomenei suteikė brigados generolo laipsnį Žilvinui Gaubiui, Joniškyje gimusiam ir užaugusiam, karinei tarnybai subrendusiam ir šią savaitę įžengusiam į aukščiausią karinį laipsnį turinčių karininkų gretas. Žmogui, kuriuo pasitiki kariai, nes tai vadas, kuris pats žino, kas yra apkasai ir koks yra trapus gyvenimas. Šiuo metu krašto apsaugos sistemoje iš viso tarnauja 10 generolo (admirolo) laipsnius turinčių karininkų. Iškilmingos ceremonijos metu šalies vadovas Ž. Gaubiui įteikė vardinį ginklą – kardą, palinkėjo didžiausios sėkmės visas jėgas skiriant Lietuvos kariuomenei ir valstybei stiprinti.

--- Artėjant Joniškio miesto pirmojo paminėjimo (įkūrimo) 500 metų jubiliejui, siūloma Miesto aikštės pavadinimą pervardinti į Vyskupo Jono aikštės (taip įamžinant Joniškio miesto ir parapijos įkūrėjo vyskupo Jono bei miesto įkūrimo įvykį, pavadinimo kilmę) arba į Jonų aikštės pavadinimą (įamžinamas ne tik vyskupas Jonas, bet ir visi Joniškio miesto Jonai). Miesto aikštės – pervadinimo klausimą numatoma svarstyti gegužės 30 d. vyksiančiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

--- Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius rajono Tarybai ir merui adresavo laišką, kuriame Joniškio garbės piliečio vardą siūlo suteikti kraštiečiui istorikui, pirmajam Nepriklausomos Lietuvos Joniškio rajono savivaldybės vadovui – savivaldybės Tarybos pirmininkui Vytautui Adomaičiui – už indėlį gaivinant, puoselėjant Žiemgalos krašto ir Joniškio miesto savivaldos istorinę atmintį, plėtojant Joniškio r. savivaldą atkurtos Lietuvos Respublikos laikotarpiu; plėtojant Lietuvos finansų sektorių. 65-erių Vytautas Adomaitis šiuo metu gyvena Klaipėdoje ir užima Klaipėdos universiteto ateities fondo direktoriaus bei Klaipėdos universiteto rektoriaus patarėjo pareigas, yra Joniškio rajono garbės ambasadorius uostamiestyje.

Plačiau bei kitos rajono naujienos penktadienio laikraštyje.