Rudens pokalbiai

Loretos Ripskytės nuotr.

Ru­duo kal­ba­si su gi­lė­mis ir obuo­liais,
Kle­vų la­pai šnabž­da­si apie mei­lę ir –
pa­rau­do­nuo­ja.

Ru­duo kal­ba­si su gi­lė­mis ir obuo­liais,
Kle­vų la­pai ap­kal­ba vie­nas ki­tą ir –
gel­to­nuo­ja.

Ru­duo kal­ba­si su gi­lė­mis ir obuo­liais,
Kle­vų la­pai su­ka­si šo­ky­je,
Glau­džia­si prie skruos­to
Ir kren­ta prie ko­jų.

Ru­duo kal­ba­si su gi­lė­mis ir obuo­liais,
Ir Ta­vo dva­sia ru­de­ny skam­ban­čiai skam­ba;
Leisk kle­vų la­pams švęs­ti –
Pag­los­tyk, pa­kelk ir ne­su­mink.