Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Š. m. liepos 14 d. 13 val. vyks Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis, kuriame planuojama svarstyti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus dėl apsaugos suteikimo vertingųjų savybių požymių turintiems pastatams (Vilniaus g. 2, 4 ir 23 Joniškio m.), esantiems Joniškio m. istorinės dalies (u. k. 17084) teritorijoje ir jų įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimą.
Su parengtais apskaitos dokumentais galima susipažinti Joniškio rajono savivaldybės svetainėje www.joniskis.lt/Paveldosauga/Informacija/Darbotvarkės arba paspaudus nuorodą https://bit.ly/3jqupYz.

 

Užs. Nr. 486108