Šiaulių dailės galerijoje – dvi parodos

Šiaulių dailės galerijoje – dvi parodos

Šiaulių dailės galerijoje – dvi parodos

Ketvirtadienį Šiaulių dailės galerijoje atidarytos dvi parodos – Giedriaus Šiukščiaus „Prarasto laiko pėdsakai“ ir Sigito Prancuičio „Ak tu alus“.

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

zivile@skrastas.lt

Jubiliejų mėnuo

S. Prancuičio objektai, asambliažai, tapyba, lino raižiniai eksponuojami pirmajame galerijos aukšte, G. Šiukščiaus – antrajame.

Gausiai susirinkę lankytojai Šiaulių universiteto Dizaino katedros vedėją profesorių G. Šiukščių sveikino ne tik su paroda, bet ir su 55-ąja sukaktimi.

Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė mero padėkas įteikė abiem parodų autoriams bei dar dviem jubiliatams – 55 metų Arūnui Uogintui, 50-mečiui Virginijui Kinčinaičiui. „Ne toks ir jaunas“, – V. Kinčinaičiui perduodama ir kultūros ministro Šarūno Biručio padėką, juokavo D. Kinčinaitienė.

Kultūros skyrius padėką skyrė 60-metį švenčiančiam Šiaulių dailės galerijos ūkio dalies vedėjui Vygantui Janušauskui.

Laikas fotografikoje

„Kompozicijos, formų, figūrų dienoraštis“, – apie G. Šiukščiaus parodą sakė menotyrininkas V. Kinčinaitis. Jis atkreipė dėmesį, kiek galima laimėti išnaudojus šiuolaikines technologijas.

„Reikia po truputį pradėti rašyti ataskaitas, ką padariau per 5 metus. Surinkti kadrus, kurie turėjo reikšmės mano gyvenime. Tai buvo laiko ženklai“, – sakė G. Šiukščius.

Parodos autorių nustebino sutapimas: iš pradžių planuota eksponuoti 60 darbų, bet visi netilpo. Sukabinus parodą, paaiškėjo, kad salėje yra 55 darbai – tiek, kiek metų autoriui.

Kūriniams panaudotos per keturis dešimtmečius analogine ir skaitmenine fototechnika užfiksuotos nuotraukos. Parodoje atskleidžiamos dvi temos, jas jungia laiko ženklai. Praeitis kalba į ateitį. Nuotraukose prikelta tai, ką laikas nustumtų į užmarštį.

Dalį parodoje eksponuojamų fotografikos darbų jungia panaudoti laikrodžio mechanizmo elementai.

Absurdo laikas

S. Prancuičio objektai, asambliažai, V. Kinčinaičio vertinimu, – išsamus pasakojimas – poetinis ir politinis. Grožis slypi išmestuose daiktuose.

S. Prancuičio paroda – kryptinga, joje tapyba, asambliažai, objektai siejasi su šiandienos aktualijomis.

Pasak S. Prancuičio, šiuolaikinėje dailėje labai akcentuojama forma, jis pasistengė rengti tematinę parodą – nuo pokario iki šių dienų.

Parodoje į vienovę sugula ir seni, ir nauji autoriaus darbai, provokuojantys diskutuoti, ieškoti, mąstyti.

Greta tapybos darbų „1945 Išėjęs negrįžti“, „Gulago pietos“ eksponuojami asambliažai, objektai „Raudoni vakarai“, „Homo sovieticus“, „Radijo SSRS“, „Putinkaras“.

Priėjęs prie sovietmečio laikraščiais apklijuoto „Absurdo stulpo absurdui prisiminti“, autorius perskaitė: „Mūsų karta gyvens komunizmo sąlygomis.“ Šie žodžiai sukėlė juoką.

„Šiandieniniai įvykiai rodo, kad galime sugretinti kai kuriuos veikėjus“, – rodydamas į ant stulpo greta priklijuotas Hitlerio ir Putino nuotraukas, sakė S. Prancuitis.

Kitoje salėje eksponuojamas S. Prancuičio lino raižinių ciklas „Lietuvos kūrėjai“ ir piešiniai iš ciklo „Mokyklos sargo sapnai“.

Artūro JAUGĖLOS nuotr.

ATIDARYMAS: Šiaulių dailės galerijoje pasveikinti parodų autoriai Giedrius Šiukščius (kairėje) ir Sigitas Prancuitis (antras iš kairės).

TEMA: Giedriaus Šiukščiaus fotografiką sieja laiko tema. Paroda veiks iki balandžio 25 dienos.

JUBILIATAS: Giedriaus Šiukščiaus paroda „Prarasto laiko pėdsakai“ skirta autoriaus 55-ajam jubiliejui.

KŪRINYS: Sigito Prancuičio „Putinkaras“. 2013–2014 .

AUTORIUS: Sigitas Prancuitis sakė norėjęs, kad paroda būtų kryptinga, nes šiuolaikinėje dailėje itin akcentuojama forma.

PRAEITIS: Sigito Prancuičio 1993 metų kūrinys „Homo Sovieticus“.