Konferenciją suorganizavo Kužiuose

Konferenciją suorganizavo Kužiuose

Šiaulių rajono Kužių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ suorganizuota respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė konferencija „Tautiškumas – mažųjų ugdyme“.

Išklausėme Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros lektorės Odetos Šapelytės pranešimą „Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimo plėtotė tautiškumo ugdymo kontekste“.

Konferencijos tikslas – skatinti gerosios patirties idėjų sklaidą, puoselėjamas tradicijas ir vaikų tautiškumo, pilietiškumo ugdymą. Pasidalinti mokytojų kūrybinėmis idėjomis, patirtimi, galimybėmis organizuojant ugdomąją veiklą, aktyvinant mokyklų bendradarbiavimą ir mokytojų kūrybiškumą.

Iš viso pristatyti 22 pranešimai, 5 iš jų – stendiniai. Pedagogai dalijosi etninės kultūros ugdymo idėjomis, lietuviškų švenčių tradicijų puoselėjimu, lietuvių liaudies kūryba ankstyvojo amžiaus vaikų tautiškumo ugdyme, suaugusiųjų patirties įtaka, formuojant tautinius įgūdžius.

Konferencijoje sulaukėme kolegių iš Akmenės lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Joniškio – „Saulutė“, Mažeikių – „Gintarėlis“, Šeduvos, Mažeikių – „Pasaka“, to paties rajono Viekšnių – „Liepaitė“, Vilniaus „Krivūlė“, Pakruojo Lygumų mokyklos, Pasvalio rajono Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ ir Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogių.

Konferenciją, prasidėjusią eilėmis, užbaigėme skambia lietuviška daina.

Aurelija KASPERUKIENĖ

Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė

Asmeninė nuotr.

KONFERENCIJA: Kužiuose šalies pedagogės mokėsi ugdyti tautiškumą.