Radinys po viaduku

www.popularmechanics.com
Asociatyvi nuotrauka.
Spa­lio 19-ąją piet­va­ka­ri­nia­me Jo­niš­kio ap­lin­ke­ly­je, po via­du­ku ras­tas se­nas, juo­dos spal­vos dvi­ra­tis.

Spa­lio 19-ąją piet­va­ka­ri­nia­me Jo­niš­kio ap­lin­ke­ly­je, po via­du­ku ras­tas se­nas, juo­dos spal­vos dvi­ra­tis.

Jei ma­no­te, kad ši trans­por­to prie­mo­nė ga­li bū­ti jū­sų, kreip­ki­tės į ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to 101 ka­bi­ne­tą.