TAFISOS skolos virto kaltinimais direktoriui

TAFISOS skolos virto kaltinimais direktoriui

Šiaulių apylinkės teisme vakar turėjęs prasidėti baudžiamosios bylos, kurioje VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ direktorius 56 metų Kęstutis Petraitis kaltinamas tarnybos pareigų neatlikimu, nagrinėjimas ir vėl, jau ketvirtąkart, neįvyko. Šįkart kaltinamasis pareiškė nesusipažinęs su kaltinamuoju aktu.

Edita KARKLELIENĖ

edita@skrastas.lt

Teigia negavęs kaltinamojo akto

Vakar į teismą atvyko ir kaltinamuoju tapęs K. Petraitis, ir du jo gynėjai.

K. Petraitis pareiškė teismui neperskaitęs kaltinamojo akto, tad baudžiamoji byla negali būti pradėta nagrinėti.

Teismui informavus, jog kaltinamasis aktas buvo išsiųstas elektroniniu paštu, kaltinamas užtikrino jokio elektroninio laiško negavęs.

Tiesa, teismas atgalinio patvirtinimo, kad K. Petraitis savo elektroniniame pašte buvo atvertęs teismo laišką, nėra gavęs.

Susiklosčius tokioms aplinkybėms, teismo posėdį nuspręsta atidėti iki gegužės 6 dienos.

Posėdžiai – vienas po kito

Pastarasis posėdis yra jau ketvirtas, kai vis nepavyksta atversti baudžiamosios bylos, kurioje K. Petraitis kaltinamas tarnybos pareigų neatlikimu, dėl ko TAFISA žaidynes 2012 metais rengusi organizacija paliko milijonines skolas.

Kaltinamąjį aktą Šiaulių apylinkės teismas gavo dar 2014 metų gruodžio viduryje, ir jau šių metų sausio 30 dieną buvo numatytas pirmasis posėdis. Tačiau prieš pat posėdį gautas prašymas nagrinėjimą atidėti dėl ligos.

Kitas teismo posėdis, turėjęs įvykti vasario 24 dieną, taip pat neįvyko. Jis vėl atidėtas gavus advokato prašymą prie bylos pridėti medicininę pažymą.

Trečiąsyk, į kovo 24-osios posėdį, atvyko tik K. Petraitis. Tuo tarpu dėl užimtumo nedalyvavo vienas iš jo advokatų.

Be gynėjų nuspręsta bylos nenagrinėti.

Kaltinimai

Kaltinamajame akte nurodoma, kad K. Petraitis galimai netinkamai vykdė įstaigos Šiaulių regiono plėtros agentūros visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu jam patikėtas viešosios įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ direktoriaus pareigas: nesukūrė vidaus kontrolės sistemos, tad nebuvo tinkamai apskaitomos pagal įplaukas programos, nepaskirtas darbuotojas, atsakingas už išankstinę viešosios įstaigos finansų kontrolę.

K. Petraitis taip pat kaltinamas neužtikrinęs tinkamos V pasaulio „Sportas visiems“ žaidynių dalyvių registracijos, įgalinančios gauti teisingus duomenis apie dalyvių skaičių bei mokesčius, neapskaičiavęs įstaigos galimybių parengti tinkamą kiekį koordinatorių žaidynių „Šiauliai 2012“ aptarnavimui.

Žinodamas apie galimą TAFISOS sąmatoje numatytų išlaidų viršijimą, K. Petraitis kaltinamas nesiėmęs priemonių apie tai pranešti dalininkui viešajai įstaigai Šiaulių regiono plėtros agentūrai.

Kaltinamajame akte nurodoma ir daugiau K. Petraičio galimai įvykdytų finansinės vadybos pažeidimų, dėl kurių viešosios įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ kreditoriai 2012–2014 metais patyrė daugiau nei milijono litų žalą.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

KALTINAMASIS: Viešosios įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ buvęs direktorius Kęstutis Petraitis kaltinamas tarnybos pareigų neatlikimu.