Profesijos pionierė keičia vyrų išvaizdą ir gyvenimą

„Sidabrės“ nuotr.

Lapkričio 7 d. „Sidabrės“ numeryje:

--- Dienos trumpėja, anksčiau įsižiebia gatvės žibintai, o Vilniaus gatvėje įsikūrusios kirpyklos „Pas Rasą“ lange visu mėlynos, baltos ir raudonos spalvų gražumu sukasi šviečianti lempa. Tai senas simbolis, reiškiantis, kad čia dirba... barberis, lempa – šios profesijos atstovo atpažinimo ženklas visame pasaulyje. Lietuviškai – barzdaskutys. Senų senovėje tokios profesijos žmonės ne tik barzdas, plaukus vyrams kirpdavo, bet ir dantis traukdavo, kraują nuleisdavo – iš čia ir simbolinės barberio atpažinimo spalvos (raudona – kraujas, balta – tvarstis, tik vėliau atsiradusi mėlyna reiškia vandenį). Tačiau salone pasitinka... moteris – Judita Bubelienė. Ne, nesuklydom. Ji – barberė, šių metų pradžioje ryžusis savo asmeniniams pokyčiams.

--- Daiva Paliukienė, vos prieš mėnesį išrinkta Kirnaičių kaimo seniūnaite, sako, kad jos tikslas šiose visuomeninėse pareigose – pažinti žmones, kviesti juos daugiau bendrauti, nes būtent ryšiai, – o jie šiais laikais ima trūkinėti, – sukuria aplinką, kurioje norisi gyventi.

--- Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šių metų spalio 20 dieną pasirašytu dekretu į postulatoriaus pareigas Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos ir kanonizacijos byloje grąžino kunigą Marių Dyglį (buvusį Žagarės, dabar Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo parapijos kleboną), kurį dar šių metų pavasarį JE Šiaulių vyskupas E. Bartulis paskyrė prižiūrėti Šiaulių vyskupijos internetinį tinklalapį „Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė“, kuriame atsispindėtų Dievo tautos lūkesčiai kaip vox populi apie šią Lietuvos dukrą, gyvenusią Šiaulių vyskupijoje, kuriai iškeliavus pas Viešpatį, ėmė sklisti garsas apie jos šventumą.

Plačiau bei kitos rajono naujienos antradienio laikraštyje.