Paroda

Paroda

Pa­ro­da

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

AU­TO­RIUS: Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta dai­li­nin­ko Ar­vy­do Ka­šaus­ko ta­py­bos pa­ro­da. Pa­ro­da veiks iki rugp­jū­čio 18 die­nos.